276/28 Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Bình Tân, TPHCM