276/28 Tan Hoa Dong, Binh Tri Dong, Binh Tan, ho chi minh CITY
lienhe@truyenthongdps.com
Communication services DPSCommunication services DPS

Technical Documentation

Processing Status Full Disk /tmp/ In CyberPanel

Theo mặc định, OpenLiteSpeed sử dụng thư mục /tmp/lshttpd/swap để lưu trữ các tập tin tạm thời. Nếu phân vùng /tmp của bạn có dung lượng nhỏ, đĩa có thể bị đầy, gây ra lỗi toàn bộ VPS Dưới đây là tóm tắt các bước di chuyển thư mục Swapping của OpenLiteSpeed. Tạo thư mục […]
Xem thêm
en_GBEnglish