276/28 Tan Hoa Dong, Binh Tri Dong, Binh Tan, HCMC
lienhe@truyenthongdps.com
संचार सेवाओं डीपीएससंचार सेवाओं डीपीएस

Khám Phá Mối Liên Hệ Giữa Thần Số Học và “Nghề” Scientist

 • Inicio
 • Blog
 • Blog
 • Khám Phá Mối Liên Hệ Giữa Thần Số Học và “Nghề” Scientist

Tiếp nối công trình nghiên cứu trước đây về mối liên hệ giữa con số chủ đạo trong thần số học và nghề nghiệp, Hiển đã tiến hành một nghiên cứu quy mô lớn hơn đối với đối tượng là các nhà khoa học dựa trên gợi ý của Đan Phương.

Thu thập dữ liệu

Sử dụng kỹ thuật web scraping (bằng Screaming Forg), Hiển đã thu thập thông tin ngày tháng năm sinh công khai của 2054 nhà khoa học trên Wikipedia. Điều này cho phép thu thập dữ liệu quy mô lớn một cách hiệu quả.
Dữ liệu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xPxNJPBKy9-GMuVObYXjrkDFfTxwn-FrTTwq1Wrk_HU/edit?usp=sharing

Xử lý dữ liệu

Để chuyển đổi các ngày tháng năm sinh thành các yếu tố tương ứng trong thần số học, Hiển sử dụng một thuật toán được thiết kế riêng cho nghiên cứu này. Thuật toán đảm bảo độ chính xác và tự động hóa quá trình xử lý dữ liệu.

function conSoChuDao(ngayThangNam) {
 var dateValue = ngayThangNam;
 if (typeof ngayThangNam === 'object' && ngayThangNam instanceof Date) {
  // Nếu ngày tháng nằm trong một ô ngày của Google Sheets
  dateValue = Utilities.formatDate(ngayThangNam, Session.getScriptTimeZone(), 'dd/MM/yyyy');
 }

 if (!isValidDate(dateValue)) {
  return "Invalid Date";
 }

 var ngayThangNamArr = dateValue.split("/");
 var ngay = parseInt(ngayThangNamArr[0]);
 var thang = parseInt(ngayThangNamArr[1]);
 var nam = parseInt(ngayThangNamArr[2]);

 var tong = rutGonTong(ngay) + rutGonTong(thang) + rutGonTong(nam);

 while (tong > 10) {
  tong = rutGonTong(tong);
 }

 return tong;
}

function isValidDate(value) {
 var dateRegex = /^\d{1,2}\/\d{1,2}\/\d{4}$/;
 return dateRegex.test(value);
}

function rutGonTong(so) {
 var tong = 0;
 while (so > 0) {
  tong += so % 10;
  so = Math.floor(so / 10);
 }
 return tong;
}

Phân tích và thống kê

Sau khi chuyển đổi dữ liệu, Hiển sử dụng các phương pháp thống kê để tìm kiếm mối liên hệ có thể có giữa các yếu tố thần số học và sự nghiệp khoa học của các đối tượng. Các phân tích thống kê bao gồm kiểm định giả thuyết, phân tích tương quan, phân tích nhân tố, và mô hình hồi quy.
Thống kê: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xPxNJPBKy9-GMuVObYXjrkDFfTxwn-FrTTwq1Wrk_HU/edit?usp=sharing

Kết quả

Kết quả phân tích trên tập dữ liệu 2054 nhà khoa học cho thấy không có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê nào giữa các yếu tố thần số học và sự nghiệp khoa học của các đối tượng. Như vậy, nghiên cứu này đã cố kết luận từ các nghiên cứu trước đây rằng không có bằng chứng khoa học về mối liên hệ giữa thần số học và nghề nghiệp của con người.

Tham gia cùng Hiển

Kết quả nghiên cứu mở ra nhiều cơ hội cho các nghiên cứu tiếp theo. Mời các bạn quan tâm đến thần số học, phân tích dữ liệu tham gia thảo luận đóng góp:
– Chia sẻ kinh nghiệm, quan điểm về mối liên hệ giữa thần số học và nghề nghiệp
– Đề xuất hướng nghiên cứu mới, các yếu tố cần xem xét
– Góp ý, phản hồi giúp hoàn thiện nghiên cứu
Hy vọng qua trao đổi, chúng ta cùng nhau tìm hiểu sâu hơn thế giới đầy thú vị này. Mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn.

Post Anterior Post Anterior
Entrada Más Reciente Entrada Más Reciente
1.3 3 votos
Artículo de revisión
Suscribirse
Notificar de
guest
0 Comentario
Retroalimentación En Línea
Ver todos los comentarios
es_ESSpanish