276/28 टैन होआ दांग, बिन्ह त्रिकोणीय दांग, बिन्ह टैन, हो ची मिन्ह शहर
lienhe@truyenthongdps.com
संचार सेवाओं डीपीएससंचार सेवाओं डीपीएस

तकनीकी प्रलेखन

प्रसंस्करण की स्थिति पूर्ण डिस्क /tmp/ में CyberPanel

Theo mặc định, OpenLiteSpeed sử dụng thư mục /tmp/lshttpd/swap để lưu trữ các tập tin tạm thời. Nếu phân vùng /tmp của bạn có dung lượng nhỏ, đĩa có thể bị đầy, gây ra lỗi toàn bộ VPS Dưới đây là tóm tắt các bước di chuyển thư mục Swapping của OpenLiteSpeed. Tạo thư mục […]
Xem thêm
hi_INHindi