POSM có tác dụng hỗ trợ bán hàng tại các điểm bán, gian hàng hiệu quả Xem thêm Khách hàng có thể bị thu hút sự chú ý của dangler từ khoảng cách rất xa Xem thêm Thiết kế POSM mới lạ, độc đáo Xem thêm Bố trí POSM ở vị trí dễ nhìn, dễ thấy Xem thêm Kết hợp QR Code giúp tăng traffic cho website Xem thêm