Mô hình của ma trận Ansoff Xem thêm Chiến lược thâm nhập thị trường Xem thêm Chiến lược mở rộng thị trường Xem thêm Chiến lược phát triển sản phẩm Xem thêm Chiến lược đa dạng hóa tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất trong ma trận Matrix Xem thêm Samsung - Tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới Xem thêm Samsung phát triển đa dạng mẫu mã, chủng loại sản phẩm khác nhau Xem thêm