Đăng ký trang web với bộ công thương giúp nâng cao uy tín doanh nghiệp  Xem thêm Bước 1: Đăng ký tài khoản  Xem thêm Bước 4: Cách đăng ký trang web với Bộ Công Thương - khai báo thông tin hồ sơ  Xem thêm Bước 6: Duyệt hồ sơ điện tử Xem thêm Kiểm tra website đăng ký bộ công thương trực tiếp qua trang chủ  Xem thêm Kiểm tra bằng logo chứng nhận  Xem thêm