Tìm hiểu về chạy quảng cáo tìm kiếm trên Shopee hiệu quả Xem thêm Cần thiết lập thời gian và mức ngân sách mà bạn mong muốn Xem thêm Ở bước này, hãy chọn biểu tượng bút chì để điều chỉnh mức giá thầu phù hợp Xem thêm Kết thúc bước 16 là bạn đã hoàn thành việc thiết lập quảng cáo Shopee Xem thêm