Thiết lập chiến dịch marketing truyền thông đa kênh cho dịp lễ đặc biệt này Xem thêm Sáng tạo content Ngày Quốc Khánh 02/09 Xem thêm Chương trình khuyến mãi ngày Quốc Khánh 02/09 thúc đẩy doanh số Xem thêm Mini game Ngày Quốc Khánh 02/09 Xem thêm Tạo khung avatar và đăng kèm caption ý nghĩa Xem thêm