Báo cáo - lúc này thì đội quân DPS đang trong một trạng thái tỉnh táo và hoàn toàn khô ráo Xem thêm Hệ thống ống trượt nước 'hoành tá tràng" Xem thêm Nè he nè he, cho ai nói trò này hổng ghê, chứ cũng ra gì lắm đó nha. Xem thêm DPS Phá Đảo Công Viên Nước Đầm Sen Xem thêm Xin trân trọng nghiêng mình cảm ơn các "nhà tài trợ vàng" Xem thêm