Bảng báo giá, chi phí thuê KOL Việt Nam 2021 được cập nhật mới nhất Xem thêm Mức độ nhận diện ảnh hưởng đến chi phí thuê KOL Xem thêm Tùy theo sản phẩm và thương hiệu mà doanh nghiệp phải bỏ ra chi phí khác nhau Xem thêm