TikTok Shop mở ra mảnh đất màu mỡ nhưng cũng đầy thử thách với những quy định chặt chẽ Xem thêm Việc đăng bán sản phẩm cũng cần đảm bảo nội dung chính xác, đầy đủ, không nói quá về tính năng Xem thêm Sản phẩm không chứa thông tin liên hệ cụ thể, hướng người mua liên lạc ngoài TikTok Shop Xem thêm Không sử dụng hình ảnh người nổi tiếng khi chưa được đồng ý Xem thêm Trang phục không được hở hang, không vi phạm thuần phong mỹ tục Xem thêm Không lợi dụng hình ảnh các em nhỏ cho xuất hiện liên tiếp trên sóng Livestream Xem thêm DPS Media sẵn sàng hỗ trợ bạn từ A đến Z phát triển và vận hành các nền tảng Thương mại điện tử, đặc biệt là TikTok Shop. Xem thêm