Tiếp thị liên kết TikTok Shop Affiliate là chương trình kiếm tiền khá nổi bật trên TikTok Xem thêm Nền tảng TikTok có thể giúp nhà sáng tạo nổi tiếng Xem thêm Các nhà sáng tạo nội dung có thể kiếm tiền qua TikTok Shop Affiliate Xem thêm Tùy theo nhu cầu mà nhà bán hàng chọn chiến dịch phù hợp Xem thêm Làm sao để kết nối được với các nhà sáng tạo? Xem thêm Đăng ký tài khoản nhận hoa hồng TikTok Shop Affiliate Xem thêm Cần thỏa những yêu cầu nhất định để rút tiền Affiliate Xem thêm Tùy theo nội dung và đối tượng khán giả mà chọn sản phẩm Xem thêm Cần tuân thủ các quy định của sàn TikTok Xem thêm