Tiktok shop không phải là sự đột phá mới mẻ với anh cả Douyin Xem thêm Tiktok Shop bước đầu được ứng dụng tại Indonesia  Xem thêm Khám phá mô hình của Shop Tiktok, so sánh với gã khổng lồ Shopee Xem thêm