Nghiên cứu về thói quen mua sắm của khách hàng ngày 14/02 Xem thêm Lựa chọn sản phẩm khuyến mãi  Xem thêm Kích thích chiến dịch marketing Lễ tình nhân (Valentine) 14/02 bằng voucher  Xem thêm Tạo thúc giục để kích thích mua hàng  Xem thêm Tổ chức minigame Lễ tình nhân (Valentine) 14/02 Xem thêm