276/28 Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Bình Tân, TPHCM
lienhe@truyenthongdps.com

THOẢ THUẬN BẢO MẬT THÔNG TIN

Truyền thông dịch vụ DPS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THOẢ THUẬN BẢO MẬT THÔNG TIN

 

Giữa:

 

Bên Cung cấp thông tin:

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ DPS

 • Địa chỉ : 276/28 Tân Hòa Đông, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP. HCM.
 • Mã số thuế : 0313884300
 • Đại diện : Ông HỒ QUANG HIỂN – Chức vụ: Phó Giám đốc.

(theo Giấy Ủy Quyền số: 01/2020/GUQ/DPS ký ngày 12/05/2020).

(Sau đây được gọi là “Bên A”)

 

Bên Nhận thông tin:

Họ và Tên :  

Địa chỉ:  

CMND/CCCD :  

Ngày cấp :  

Nơi cấp :  

SDT :  

(Sau đây được gọi là “Bên B”).

 

Hai bên cùng thống nhất ký thoả thuận bảo mật thông tin với những nội dung sau đây:

 

Điều 1: Nghĩa vụ của Bên A

 • Bên A có nghĩa vụ cung cấp cho Bên B các thông tin cần thiết có liên quan đến công việc; nhằm mục đích phục vụ cho quá trình làm việc của Hai Bên.
 • Bên A cần cung cấp cho Bên B email công ty để làm việc.
 • Bên A cần đảm bảo tài liệu giao cho Bên B là hợp pháp. Bên cạnh đó, Bên A cũng cần có các biện pháp để bảo vệ tính riêng tư cho các tài liệu trong khả năng cho phép
 • Bên A cần xác minh và chứng thực rõ ràng khi có sự rò rỉ thông tin xảy ra để phục vụ cho việc xác định lỗi từ phía nào. Thông tin này phải được công khai giữa Hai Bên.

Điều 2: Nghĩa vụ của Bên B

 • Bên B có nghĩa vụ phải sử dụng email của công ty (do Bên A cung cấp) để làm việc, cụ thể là dùng để truy cập vào các tài liệu, liên kết, chứng từ, tập tin, thư mục, … có liên quan đến công việc giữa Hai Bên.
 • Bên B có nghĩa vụ phải sử dụng email của công ty (do Bên A cung cấp) để liên hệ, trao đổi với khách hàng của Bên A.
 • Bên B là cá nhân đảm nhận công việc admin, editor của fanpage có nghĩa vụ phải bảo mật tài khoản cá nhân để làm việc của chính mình. Trong trường hợp tài khoản cá nhân dùng để làm việc bị mất, Bên B cần nhanh chóng thông báo đến Bên A và khách hàng để có các biện pháp xử lý kịp thời.
 • Mọi hoạt động sử dụng, sao chép hay chia sẻ, … các tài liệu, quy trình, tài nguyên, … cùng các dữ liệu khác có liên quan đến công việc thuộc quyền sở hữu của Bên A thì cần được sự cho phép đồng ý bằng email hoặc văn bản từ Bên A.
 • Bên B cần đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn về bảo mật thông tin và dữ liệu do Bên A cung cấp theo trình tự quy định.
 • Nếu như đã hoàn tất các công việc tại công ty và ngừng làm việc, Bên B cần tiến hành hoàn trả lại toàn bộ các tài khoản, các tài liệu liên quan đến công việc cho Bên A. Nếu như Bên B muốn sử dụng vì bất cứ mục đích gì sau thời gian nghỉ việc này, Bên B cần thông báo và xin phép Bên A. Trong trường hợp nhận được sự đồng ý bằng văn bản hoặc email của Bên A, Bên B mới được quyền tiến hành các bước tiếp theo và ngược lại.

Điều 3: Thời hạn áp dụng thoả thuận

 • Thoả thuận này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày Bên B ký kết Hợp đồng lao động, Hợp đồng thử việc hay Hợp đồng Cộng tác viên và bắt đầu làm việc.
 • Thoả thuận này sẽ kết thúc vào ngày Bên B dừng làm việc và trao trả lại toàn bộ các tài sản online, tài khoản, dữ liệu và tài liệu công việc liên quan, … Tuy nhiên nghĩa vụ của Bên B về việc bảo vệ những thông tin bảo mật sẽ tồn tại trong thời hạn 05 năm tiếp theo kể từ ngày Hợp đồng lao động, Hợp đồng Cộng tác viên hay Hợp đồng thử việc kết thúc.

Điều 4: Bồi thường

 • Mọi thông tin bị Bên B tiết lộ ra bên ngoài gây thiệt hại lập tức hoặc có thể gây thiệt hại trong tương lai mà thiệt hại đó có thể xác định được, Bên B phải tiến hành bồi thường lập tức cho Bên A.
 • Hình thức bồi thường sẽ do Bên A quyết định dựa vào hiện trạng của thiệt hại.
 • Hình thức bồi thường cũng sẽ được quyết định bởi sự thoả thuận và thương lượng của Hai Bên.

Điều 5: Sự kiện bất khả kháng

 • Không bên nào phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào trong trường hợp những vi phạm đó gây ra bởi các sự kiện cháy nổ, bão lụt, chiến tranh, yêu cầu của chính phủ, quân đội, thiên tai, bệnh tật hay các nguyên nhân khác tương tự vượt khỏi tầm kiểm soát của mỗi bên (sau đây gọi là các “Sự Kiện Bất Khả Kháng”).
 • Bên chịu ảnh hưởng bởi các Sự Kiện Bất Khả Kháng có nghĩa vụ phải thông báo cho bên còn lại bằng văn bản trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày Sự Kiện Bất Khả Kháng bắt đầu tác động lên việc thực hiện thoả thuận.
 • Bên nào đơn phương chấm dứt thoả thuận do Sự Kiện Bất Khả Kháng cũng có nghĩa vụ thông báo cho bên còn lại về việc đơn phương chấm dứt.

Điều 6: Vô hiệu

 • Thoả thuận này chỉ vô hiệu toàn bộ trong trường hợp toàn bộ nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật.

Điều 7: Luật và ngôn ngữ áp dụng áp dụng

 • Hiệu lực, việc áp dụng, giải thích và thực hiện thoả thuận này được điều chỉnh và được hiểu theo quy định của pháp luật Việt Nam,
 • Thoả thuận này được soạn thảo bằng tiếng Việt. Trong trường hợp cam kết này được dịch sang một ngôn ngữ khác, bản tiếng Việt sẽ có giá trị áp dụng.

Điều 8: Giải quyết tranh chấp

 • Bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh hoặc liên quan đến thoả thuận này sẽ được giải quyết thông qua đàm phán và hòa giải giữa các Bên.
 • Trường hợp Hai Bên không thể đàm phán, hoà giải các tranh chấp, khiếu nại phát sinh thì tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này.

Điều 9: Điều khoảng chung

 • Thoả thuận này được thực hiện bắt đầu từ thời điểm như tại Điều 3 của Thoả thuận.
 • Hai bên đã đọc kỹ, hiểu rõ toàn bộ các nôi dung của bản thoả thuận này trước khi ký tên dưới đây để xác lập và làm cơ sở thực hiện;
 • Thoả thuận này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

 

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Ký kết bởi HỒ QUANG HIỂN
Đã đăng nhập:05/10/2022


Chứng chỉ chữ ký
Tên tài liệu: THOẢ THUẬN BẢO MẬT THÔNG TIN
lock iconID tài liệu duy nhất: 8dd3cbb95443bcf7d96e2357e039e8cf13602ccc
Dấu thời gianKiểm toán
04/10/2022 23:03 +07 THOẢ THUẬN BẢO MẬT THÔNG TIN Được tải lên bởi HỒ QUANG HIỂN - hienho.cmo@truyenthongdps.com IP 2001:ee0:d784:6d90:3de4:e810:61b9:61df